Värdegrund

Vi strävar alltid efter att vårt arbete i våra verksamheter skall genomsyras av vår värdegrund som vilar på de fem värdeorden

  • Hopp
  • Omtanke
  • Delaktighet
  • Kompetens
  • Flexibilitet

För att flickorna skall lyckas med behandling, sin skolgång och för att få en fungerande vardag är det mycket viktigt att de har en tro på att de kan lyckas. Vi lägger därför inledningsvis i placeringen mycket resurser på att inge Hopp hos dem.

Vi gör alltid vårt yttersta för att skapa trygghet hos våra flickor. Vi har hög personaltäthet och det finns alltid någon som flickorna kan vända sig till. Varje flicka har två kontaktpersoner som visar extra ansvar/omtanke för sin flicka.

 

 

Under sin tid hos oss måste flickorna visa egen vilja och ansvar för sin behandling, sitt skolarbete och sin vardag. Vi kräver delaktighet i vardagssyslor såväl som att aktivt deltaga i behandling. För att lyckas med utslussning och att få en fungerande liv efter tiden hos oss är det mycket viktigt att arbeta med flickans nätverk. Vi strävar alltid efter så hög delaktighet som är möjligt från nätverket.

Att ständigt hålla hög kompetensnivå i personalgruppen prioriteras hos oss. Detta säkerställer vi genom att ställa höga krav på kompetens vid anställning och att ha en genomarbetad utbildningsplan för de anställda. Vi uppmuntrar även till att personalen skall satsa på videreutbildning.

Vi anser att ett gott samarbete med aktuell socialkontor och handläggare är mycket viktigt och vill alltid skapa en så trygg och, utifrån vårdplanen, välanpassad behandling som möjligt. Vårt mål är alltid att varje placering skall utföras så effektivt som möjligt. Då varje flicka är unik krävs det unika lösningar vilket förutsätter hög flexibilitet hos oss.

Kontakta oss