Om företaget

 

Villa KuddbyÄng är ett HVB-hem för åtta flickor som öppnade upp verksamheten under sommaren 2014. KuddbyÄng ligger knappt två mil utanför Norrköping med närhet till skog och natur, skola och det mindre samhället Östra husby.

Borggård är ett HVB-hem för fyra flickor som öppnade upp verksamheten 2020. Borggård ligger knappt två mil utanför Finspång också med närhet till skog och natur i det lilla samhället Hällestad. På Borggård bor flickorna i mindre enheter, med hög personaltäthet. 


Vi har etablerat ett bra samarbete och dialog med skola och föreningar för att skapa en meningsfull hel dag för flickorna som bor hos oss. Vi lägger hög prioritet på att varje flicka ska ha åtminstone en fritidsaktivitet. Några av dessa kan vara: ridning, gym eller simning.  

Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att stärka familjernas möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj.

 

Kontakta oss