Nätverksarbete

Hos oss arbetar vi med hela familjen. Detta gör vi genom nätverkssamtal och med kontinuerlig kontakt med familjerna. Vi har också möjlighet att erbjuda föräldrar eller andra viktiga personer i flickans närhet möjlighet att bo veckoslut eller delar av veckan hos oss. I våra verksamheter finns iordningställda egna rum för familjerna. Genom att aktivt ta med föräldrar och andra i behandling och stöd kan vi snabbare nå måluppfyllelsen och få flickorna att flytta hem till en väl förberedd familj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjen är viktig

En del i vårt familjearbete är att ge kunskap om hur tankar och beteende styr andra i nätverket och vilka konsekvenser detta ger flickan och nätverket i vardagen. En annan del är att aktivt titta på automatiska tankar, startsignaler eller liknande som är en viktig del för att utveckla och hantera och förändra ett beteende. 

 

 

Anhöriggrupp

Familjen blir erbjuden att gå vår anhöriggrupp. Anhöriggruppens syfte är att ge anhöriga stöd, kunskap samt möjligheter att träffa andra anhöriga.

På anhöriggruppens träffar tas olika ämnen upp, som exempelvis:

  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Faktadelar
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt  


Genom anhöriggruppen får de anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket på så vis an minska känslan av ensamhet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss