Personal

Jennie Spångberg

Arbetslivserfarenhet

 • Föreståndare, KuddbyÄng HVB, 2016 -
 • Socialsekreterare, Linköpings kommun, Råd och Stöd, Linköpings ungdomsboende, 2012 - 2016
 • Behandlinsassistent, Linköpings kommun, Råd och Stöd, Linköpings ungdomsboende, 2011 - 2012
 • Behandlinsassistent, Linköpings kommun, S:t Larsmottagningen, 2010 - 2011
 • Behandlinsassistent, Linköpings kommun, Sensus behandlingshem, 2009 - 2011

Utbildning

 • Socionomexamen, Fil kand i socialt arbete, Linköpings universitet
 • Nätverksutbildning
 • MI
 • ADAD-utbildning
 • Basutbildning psykiatri
 • FIT, Feedback Informed Treament utbildning
 • LEAN-utbildning
 • Arbetslivspsykologi i organisation och ledning, Mälardalens universitet
 • Rehabiliteringsvetenskap. Mittuniversitet
 • HBT-utbildning

Övriga meriter/kunskaper

 • Medforskare Råd och stöd Linköpings kommun, 2016
 • Flerårig arbetslivserfarenhet av 12 stegs programmet
 • Time Care utbildning, 2014
 • Treserva utbildning, 2015

Iris Eriksson

Arbetslivserfarenhet

 •  Arbete på Villa KuddbyÄng som behandlare 2016 - 
 •  Personlig assistent, Novasis AB, sommaren 2013 och 2014 *
 • Boendepedagog, Skänninge HVB 2015 - 2016

Utbildning

 • Vård och omsorgsutbildning, Drottning Blankas gymnasium, 2009 - 2012 
 • Behandlingspedagog, TUC Yrkeshögskola, 2013 - 2015 *
 • Tre dagars MI-utbildning med Lena Rahle-Hasselbalch, 2016

Övriga meriter/kunskaper

 • Diplomerad och certifierad massör inom Branschrådet Svensk Massage, 2012

Leons Korial

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, KuddbyÄng, 2016 
 • Personlig assistent, Novasis AB, 2014

Utbildning

 • Beteendevetenskaplig grundkurs, 2016
 • Företagsekonomi, kandidat , 2015
 • Personalekonomi, högskoleexamen, 2014
 • Juridisk översiktskurs, 2015 
 • Ledarskap och kommunikation, 2014
 • Ledarskap, 2013
 • Arbetsrätt 1, 2013
 • Arbetsrätt 2, 2014

Övriga meriter/kunskaper

 • MI-utbildning, Lena Rahle Hasselbach, 2016
 • Hederskultur, Shanazi Hjältar, 2012-2014
 • Ideell ungdomsförening, Kaldeiska Assyriska Syrianska ungdomsförening i Linköping, 2007- 2010

Carina Hedlund

Arbetslivserfarenhet

 • Husmor, Villa KuddbyÄng HVB, 2016 -
 • Arbete på Villa KuddbyÄng som behandlare, 2015 - 2016
 • Kostenheten, Söderköpings kommun, 2011 - 2015
 • Vikariepool skola och barnomsorg, 2008 - 2011

Utbildning

 • Behandlings- och familjepedagog, Nyströmska  Söderköping  Aug 2006-dec 2007
 • Barnskötare, Källtorp Stockholm,  Aug 1991- juni 1992

Övriga meriter/kunskaper

 • MI-utbildning, Lena Rahle Hasselbach, 2016

 

Elisabeth Sallermo

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare KuddbyÄng 2017-
 • Behandlare/handledare Wij gård & vård HVB 2000-2017

Utbildning

Behandlingspedagog, Väddö Folkhögskola, 2015-2016

Övriga meriter/kunskaper

 • MI- utbildning
 • Kobtiva, kognitiv beteendeträning i vardagen

Pernilla Karlsson

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa KuddbyÄng HVB, 2017-
 • Socialpedagog, ekb boende KFUM Brevik, 2015-2017
 • Undersköterska inom psykiatrin, Norrköpings kommun, sommaranställning 2014-2015
 • Undersköterska inom äldreomsorg, Norrköpings kommun, vikariat 2006-2012

Utbildning

 • 2015, kvinnligt, manligt, mänskligt, 7,5 hp, Linköpingsuniversitet.
 • 2015, Introduktion till socialantropologi – upptäck andras världar, 7,5 hp, Linköpingsuniversitet.
 • 2015, Socialpsykologi och mellanmänskliga relationer, 15 hp, Linneuniversitetet.
 • 2015, Sociologi 3, 30 hp, Linköpings universitet.
 • 2014, Sociologi 2, 30 hp, Linköpings universitet.
 • 2014, Pedagogik 2, 30 hp, Linköpings universitet.
 • 2013, Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp, Linköpings universitet.
 • 2007-2009, Läsa upp gymnasiebetyg, 2 år, Marieborgs folkhögskola.
 • 2004-2007, Undersköterskeutbildning, Ebersteinska gymnasiet.

Övriga meriter/kunskaper

2016, BIV/BIS grupputbildning för att kunna leda barn- och föräldragrupper i Barn i start/ Barn i väntan-pedagogik.

Lena Lundgren

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa Kuddbyäng,2017
 • Vårdbiträde äldreomsorgen/demens, Nyköpings kommun, 2015-2017
 • Aktivitetspedagog, Brevikskolan, Oxelösunds kommun, 2014-2015
 • Vårdbiträde hemtjänst, Vionord Omsorg 2014

Utbildning

 • Behandlingspedagog, Campus Nyköping, 2015-2017

Övriga meriter/kunskaper

 • Sexuella övergrepp - Novahuset, Ulla Thorslund, 2017
 • MI - 3 dagars utbildning med Anna-Carin Wallenstein, 2016
 • Introduktionskurs med Lena Jacobsson, 2016:
 • ART
 • Social perceptionsträning
 • Peace4Kids

Gunilla Vogel

Arbetserfarenhet

 • Sjuksköterska, KuddbyÄng HVB, 2016-
 • Skolsköterska Erlaskolan Norrköping
 • Skolsköterska, Norrköpings kommun
 • Skolsköterska Söderköpings kommun
 • Skolsköterska Mjölby kommun
 • Barnmottagning barnakuten US Linköping
 • BVC Norrköping

Utbildning

 • Leg. Sjuksköterska
 • Vidareutbildning barnsjuksköterska
 • Hälso- och sjukhusadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

Timvikarier

Anne Åsberg

Universitetsstudier: Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor (Linköpings universitet) 1991-1995, Counselling - rådgivning inom det neuropsykiatriska området, (Linköpings universitet), 1996-1997, Psykoterapi (LiU), 1999-2001, Psykologi (LiU), 2009-2010, Arbetserfarenhet: Norrköpings kommun, Psykiatriska enheten,1984-1991, Söderköpings kommun, Coachning av arbetssökanden, 1995-2001, Boquist psykoterapi, behandlare/coach av unga vuxna, 2001-2008

Omar Ibrahim

Har en bachelor-examen i statistik från Baghdad University .
Arbetslerfarenheter: Arbetat med flyktingar i Irak i Röda korsets regi och även i Unisef.
I Sverige: Abetat på HVB i Boxholm och i Motala Kommun och arbetar nu som timvikarie på KuddbyÄng HVB .

Mia Hildelöv

Undersköterskeutbildning, MI-utbildning Lena Rahle Hasselbach, Neurospykiatriutbildning Anne Lundin,Arbetserfarenhet: Undersköterska, Norrköpings kommun

Johanna Ilomäki

 

Håkan Ander

Utbildning: Familje- och Behandlingspedagog, Pedagogik och specialpedagogik på universitetsnivå, ART. Arbetserfarenhet: Ungdomspedagog inom Norrköpings kommun

Moa Nordström

Utbildning: Undersköterska samt beteendevetenskaplig grundkurs på Linköpings Universitet. Arbetserfarenhet: Vårdboende inom Norrköpings kommun.

Samarbetspartners

Åsa Sandstedt Eriksson, Psykolog, PsykologHälsan

Utbildning: Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi-neuropsykologi, Läs mer på PsykologHälsan

Daniel Forslund, KBT-terapeut

Utbildning: Behandlingsassistent med påbyggnadsutbildning 1996-1997, Psykiatrisk vård Link Universitet -2000, KPT steg 1. -2013

Genomförda och planerade utbildningar 2017

Utbildningsdagar

 • Shanazi Hjältar och hjältinnor,  om hederskulturer och hedersvåld
 • Lågaffektivt bemötande, psykolog Åsa Sandstedt som ingår  Bo Hejlskov Elvén nätverk  
 • Barn och unga med sexuella beteendeproblem, Novahuset

Studiebesök

 • SiS institution, Långanäs

Webbutbildningar

 • Sex mot ersättning
 • Barn som anhöriga
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • SIP
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar
 • Autism

Handledning

1 ggn/månad av S:t Lukas

Studiecirkel

Hemmasittaren - om att bryta ett mönster av hög skolfrånvaro och hitta motivation, Magelungen