Familjehemsverksamhet

KuddbyÄng HVB söker nu familjehem att sammarbeta med. Om ni redan idag är ett familjehem eller om ni funderar på att bli ett familjehem så vill vi gärna komma i kontakt med er. Kuddbyäng bedriver idag aktiv familjerådgivning för de flickor som bor hos oss. Vi vill förlänga denna verksamhet genom att ge våra flickor möjlighet att komma till ett familjehem i vår närhet där vi kan fortsätta vårt stöd och engagemang för flickan och hennes nya familj. Vi har utbildad och erfaren personal som kan stötta er i familjehemmet på olika sätt.

De flickor som placeras hos oss på KuddbyÄng har ofta varit med om svåra saker och har samtidigt blivit separerade från sina föräldrar. Det gör att dessa flickor oftast har större behov och kräver mer tid och omsorg än egna barn. Som blivande familjehem behöver ni vara positiva till att öppna ert hem för samarbete med socialtjänsten, vår familjehemskonsulent och flickans nätverk.

Vi håller regelbunden kontakt med er för stöd, handledning och utbildning under hela placeringen. Vi har också jour dygnet runt om något skulle hända. Från KuddbyÄng kan ni också få avlastning vid behov. Ni ska känna er trygga med att vi hela tiden finns till hands om ni behöver stöd. Tillsammans samarbetar vi med socialtjänsten under placeringen.

Kontakta gärna oss om du har funderingar kring hur ett sammarbete med oss kan fungera:

Jennie Spångberg                                                                     

mail: jennie@actitreat.se

Telefon: 0125-40168, 073-9888122